desert.jpg


מפגשי מדבר

הרצאה מרתקת המביאה את המדבר אליכם המאזינים. 

מלחמת ההישרדות של בעלי החיים והצמחים היא מקור השראה עבורינו בני האדם.

טמפרטורות קיצוניות, העדר מים וקרינה חזקה הם חלק מהאתגרים שאיתם נאלצים להתמודד בעלי החיים והצמחים במדבר, רק מי שיתאים עצמו לתנאי קיצון אלו יוכל לחיות ולהעמיד דור המשך.

המפגשים הרבים שהמדבר זימן ומזמן לי גורמים לי להתפעל נוכח יכולות ההישרדות של בעלי החיים והצמחים שאני פוגש בשבילים, בוואדיות, בערוצי הנחלים.

  

 

מה בהרצאה? 
אני מזמין אתכם לשמוע כיצד מתמודדים בעלי החיים והצמחים עם תנאי המדבר הקיצוניים. בואו לשמוע כיצד הם משיגים מים, כיצד הם מפיגים את החום והיובש, כיצד מעמידים דור המשך ועוד


משך ההרצאה:     כ 60 דקות.
עזרים נלווים:     מחשב + מקרן.

 

לפרטים ומידע על ההרצאה, מפגשי מדבר, צרו קשר בטלפון: 052-8828802

 

רגב אילון,

מרצה ומורה דרך מוסמך
 

הרצאות

מגוון הרצאות מעניינות בנושאי ידיעת הארץ, בוטניקה, זואולוגיה ועוד.

סדנאות

מגוון סדנאות אצלכם בארגון או סדנאות שטח בטבע, לגיבוש, סדנאות מנהלים וסדנאות חוויתיות לימי כיף.

סרטונים מטיולים, הרצאות וסדנאות

 סרטוני וידאו מפעילויות וטיולים מומלצים