top of page
desert.jpg


בעלי חיים וצמחים במדבר
אתגרים קיומיים

הרצאה מרתקת המביאה את המדבר אליכם המאזינים. 

מלחמת ההישרדות של בעלי החיים והצמחים היא מקור השראה עבורינו בני האדם.

טמפרטורות קיצוניות, העדר מים וקרינה חזקה הם חלק מהאתגרים שאיתם נאלצים להתמודד בעלי החיים והצמחים במדבר, רק מי שיתאים עצמו לתנאי קיצון אלו יוכל לחיות ולהעמיד דור המשך.

המפגשים הרבים שהמדבר זימן ומזמן לי גורמים לי להתפעל נוכח יכולות ההישרדות של בעלי החיים והצמחים שאני פוגש בשבילים, בוואדיות, בערוצי הנחלים. את החוויות הללו אני מעוניין לחלוק אתכם!!

  

 


 

9efe5de9c91e41dea42ad245a8255f73-0001.jpg

סרטונים מטיולים, הרצאות וסדנאות

 סרטוני וידאו מפעילויות וטיולים מומלצים

bottom of page