top of page

הרצאות

‏‏לכידה.JPG

מאירופה לאפריקה בכמה ימים

מי נודדת הכי רחוק?

מי נודדת הכי מהר?

ועוד הרבה הפתעות אחרות...

מפגשי מדבר

המדבר אינו מקום קל לחי ולצומח. מי בוחרים לחיות

במדבר? ובאילו אסטרטגיות הם משתמשמים כדי לשרוד?

מסכים, מאכלים וערכים

החיים המודרניים, האתגרים ומה ניתן לעשות כדי לייצר חוויות אחרות ולהטמיע ערכים החשובים לנו ההורים.

Honeycomb

עולמן המופלא

של הדבורים

את הדבורה אנחנו מכירים בשל הדבש שהיא מייצרת. אבל הדבש הוא בסך הכל פלא אחד מנפלאות רבות שמתרחשות בתוך הכוורת  שעה שעה משנה לשנה... 

bottom of page